Atractii turistice

ATRACTII TURISTICE IN APROPIEREA HOTELULUI

Te invităm să vizitezi cetăţile care amintesc de comunităţile umane stabilite aici, de-a lungul veacurilor, să calci pragul lăcaşelor de cult, atât de numeroase, mărturisind credinţa locuitorilor şi să participi la sărbătorile noastre, unde oaspeţii sunt primiţi cu mare bucurie.

  • Gura Portiţei este înscrisă pe hărţi din anul 1710 şi reprezintă locul de legătură între apele Complexului salmastru Razim – Goloviţa şi cele ale Mării Negre, fiind o fâşie de uscat între lac şi  mare, unde turiştii  pot admira atât frumuseţea mirifică a Deltei Dunării, cât şi Marea Neagră cu ale sale valuri înspumate care se sparg frenetic de stafilopozii aflaţi în calea lor. Aici se poate contempla  o frumuseţe sălbătică, departe de agitaţia cotidiană.
  • Cetatea Argamum – În sec. VII a.Chr., la Capul Doloşman, se aşează grecii din Milet întemeind polis Orgame, prima localitate de pe teritoriul de astăzi al României menţionată într-un izvor antic (Hekataios, Periegesis). Cetatea romano-bizantină are o suprafaţă aproximativ 2,6 ha, o formă aparent triunghiulară, cu opt turnuri, şase contraforturi (bastioane) şi două porţi principale – pe laturile de vest şi sud, şi două porţi mici pe latura de sud. În interiorul cetăţii au fost dezvelite o serie de edificii publice şi private datând din sec. V-VII: “pretoriul”, trei basilica, locuinţe.
  • Capul Doloşman – partial încadrat ca zonă strict protejată (125 ha) a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, un pinten stâncos prin care podişul Babadagului avansează în lagune, delimitând lacul Razim de Goloviţa. Capul Dolşman impresionează în primul rând prin faleza din calcare cretacice cu aspect dantelat, aceasta fiind una dintre zonele cele mai representative ale litoralului fosil al Mării Negre.
  • Complexul lagunar Razim –
  • Insula Bisericuţa este situată la aproximativ 2,4 km sud-est de Capul Doloşman, în partea de sud a lacului Razim. Lungă de 360 m şi lată de 58 m, jumătate pietroasă şi acoperită de stuf, jumătate ocupată de o colină de calcar înaltă de 9 m, cu margini foarte abrupte, aproape vertical, insula este inclusă în Rezervaţia ornitologică Periteaşca-Insula Bisericuţa-Gura Portiţei. Insula Bisericuţa este o zonă predilectă pentru cuibăritul câtorva specii de păsări. Pe insula au fost identificate vestigii de perioadă greacă, romană şi medievală
  • Cetatea medievală Enisala – construită în a doua jumătate a sec. XIV, cu scop militar. În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, cetatea a făcut parte din sistemul defensive al Ţării Româneşti.